QUANG MINH

Góp vốn thành lập công ty TNHH

Dịch vụ thành lập công ty

Công ty Quang Minh hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty uy tín tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Bạn dự định thành lập công ty TNHH để phát triển ý tưởng kinh doanh? Bạn muốn tìm hiểu về quy định liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty TNHH? Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc liên hệ hotline 0932 068 886 để được giải đáp.

Quả thật, nguồn vốn có có tầm quan trọng đặc biệt đối với mọi doanh nghiệp khi bước chân vào môi trường kinh doanh. Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp được ban hành năm 2020. Luật này bao gồm những nội dung cụ thể quy định việc góp vốn thành lập công ty TNHH. 

Vì thế, việc góp vốn thành lập công ty TNHH cần tuân thủ những quy định của pháp luật. Trong bài viết này, Quang Minh sẽ cung cấp đến khách hàng những nội dung liên quan đến chủ đề này. 

Góp vốn thành lập công ty TNHH
Góp vốn thành lập công ty TNHH

Cơ sở pháp lý cho việc góp vốn thành lập công ty TNHH 

Hiểu thế nào cho đúng về định nghĩa công ty TNHH

Công ty TNHH là khái niệm đề cập đến một loại hình doanh nghiệp khá phổ biến. Loại hình doanh nghiệp TNHH bao gồm công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Sự khác biệt giữa hai mô hình này dẫn đến những khác biệt trong cơ cấu tổ chức cũng như việc góp vốn thành lập công ty.

  • Công ty TNHH một thành viên được xác định là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức đứng ra làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu của công ty sẽ nhận trách nhiệm hữu hạn về các hoạt động của công ty, cùng các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan, trong phạm vi số vốn điều lệ đã đăng ký của công ty. 
  • Trong khi đó, công ty TNHH hai thành viên trở lên được xem là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức. Những thành viên của công ty nhận trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà thành viên đó đã góp vào. 

Khái niệm về góp vốn thành lập công ty

Góp vốn là hành vi đóng góp tài sản để hình thành nguồn vốn điều lệ của công ty. Trong đó, bao gồm góp vốn nhằm thành lập công ty hoặc đóng góp thêm vốn điều lệ khi công ty đã được thành lập. 

Các loại tài sản có thể tham gia góp vốn khá đa dạng. Đó có thể là Đồng Việt Nam, nguồn ngoại tệ được tự do chuyển đổi, tài sản vàng, đóng góp quyền sử dụng đất, có thể là quyền sở hữu trí tuệ hay công nghệ, các bí quyết về kỹ thuật, hay những tài sản khác có thể được định giá sang Đồng Việt Nam.  

Cá nhân hay tổ chức chỉ có quyền sử dụng tài sản để góp vốn khi họ là chủ sở hữu hoặc được quyền sử dụng một cách hợp pháp về tài sản.

Quy chế góp vốn thành lập công ty TNHH

Quy định góp vốn thành lập công ty TNHH một thành viên

Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 75 xác định việc góp vốn đối với công ty TNHH một thành viên. 

  • Khi đăng ký thành lập, vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên được xác định là tổng giá trị tài sản mà người chủ sở hữu cam kết đóng góp. Điều này được thể hiện trong Điều lệ công ty.
  • Trong vòng 90 ngày từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty, chủ sở hữu phải góp vốn đầy đủ và đúng loại tài sản đã cam kết. Trong thời hạn này, người này có các quyền và nghĩa vụ tương đương với phần vốn góp đã cam kết.
  • Nếu người này không thực hiện đóng góp đủ số vốn điều lệ trong thời gian trên. Phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong 30 ngày tính từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ. 
  • Người chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn với tất cả phần tài sản đã đóng góp đối với mọi nghĩa vụ tài chính của công ty.

Quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đối với việc góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chúng ta dựa trên Luật Doanh nghiệp 2020 được quy định tại Điều 47.

Vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên được xác định là tổng giá trị phần vốn do các thành viên cam kết đóng góp và được thể hiện trong Điều lệ công ty.

Các thành viên cần phải đóng góp đủ và đúng loại số vốn đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Việc góp vốn thực hiện trong vòng 90 ngày tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời gian này, các thành viên có những quyền lợi và nghĩa vụ tương đương với phần vốn đã cam kết. 

Thành viên của công ty chỉ được thực hiện góp vốn đúng loại tài sản đã cam kết. Chỉ được thay đổi loại tài sản khi được sự nhất trí của trên 50% số thành viên còn lại.

Nếu có thành viên chưa góp vốn hay chưa góp đủ số vốn sau thời gian quy định thì phương án xử lý như sau:

  • Thành viên không còn là thành viên của công ty khi chưa thực hiện góp vốn như cam kết;
  • Đối với thành viên chưa góp đủ số vốn góp đã cam kết, người này có quyền lợi tương đương với số vốn đã góp; Số vốn góp chưa góp đủ được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên.

Khi các thành viên góp đủ số vốn, công ty có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận số vốn góp cho thành viên.

Nội dung trên đây là tư vấn của Quang Minh về việc góp vốn thành lập công ty TNHH. Nếu bạn cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến thành lập công ty TNHH, vui lòng liên hệ hotline 0932.068.886 để được hỗ trợ.

Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn

Hãy liên hệ với Quang Minh để được tư vấn dịch vụ thành lập công ty trọn gói.

Thành lập Công ty Bình Phước – Quang Minh 
Địa chỉ: 26 Hà Huy Tập, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Email: [email protected]
Hotline: 0932 068 886
Website: https://thanhlapcongtybinhphuoc.com/