QUANG MINH

Giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ thành lập công ty

Công ty Quang Minh hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty uy tín tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Khi không đủ khả năng hoặc muốn dừng việc kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Để thực hiện việc giải thể, chúng ta cần làm theo đúng quy trình, thủ tục mà pháp luật yêu cầu.

Doanh nghiệp của bạn không có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh? Dù không hoạt động nhưng cần phải tiến hành thủ tục đúng quy định nhà nước. Để hỗ trợ bạn những thông tin tiến hành giải thể doanh nghiệp, Quang Minh gởi đến bạn nội dung liên quan trong bài viết dưới đây.

Giải thể doanh nghiệp

Tìm hiểu giải thể doanh nghiệp là gì?

Khái niệm giải thể công ty theo Luật doanh nghiệp

Đây là thủ tục chấm dứt sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp, vào thời điểm doanh nghiệp không còn hay không đủ khả năng để tiếp tục kinh doanh. Chủ sở hữu của doanh nghiệp phải thực hiện những thủ tục hồ sơ pháp lý để dừng tư cách pháp nhân đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp. Cùng lúc, chấm dứt những quyền lợi và trách nhiệm về doanh nghiệp với cơ quan chức năng đăng ký doanh nghiệp.

Giải thể doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Từ thường dùng để dịch giải thể doanh nghiệp tiếng Anh là gì? Đó là Enterprise Dissolution. Từ này có nghĩa khá tương đồng với giải thể doanh nghiệp. Tuy vậy, khi chuyển dịch ngôn ngữ, chúng ta cần lưu ý đặt từ ngữ trong bối cảnh thực tế chính xác. Với thuật ngữ giải thể công ty, không có từ để dịch xác nghĩa trong tiếng Anh tương ứng với nghĩa ở tiếng Việt. Đặc biệt là những thuật ngữ chuyên ngành, liên quan đến Luật Doanh nghiệp.

Nền tảng pháp lý và điều kiện cần thiết để giải thể công ty

Cơ sở pháp lý

Mọi hoạt động thành lập, quản lý và giải thể doanh nghiệp đều được quản lý bởi cơ quan nhà nước. Nhằm đảm bảo tất cả diễn ra đúng quy định. Vì thế, việc giải thể công ty cũng dựa trên những nền tảng pháp lý cụ thể.

 • Luật doanh nghiệp ban hành năm 2020.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP liên quan đến việc đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện để thực hiện thủ tục giải thể công ty

Không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng được phép thực hiện giải thể. Song, chỉ khi doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp cần phải tiến hành hoàn trả xong các khoản nợ và nghĩa vụ về tài sản của mình.
 • Doanh nghiệp không đang giải quyết quá trình tranh chấp hay kiện tụng nào ở tòa án hay trọng tài.

hướng dẫn giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ cần có để tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục giải thể, chúng ta cần soạn thảo đầy đủ các văn bản sau đây:

 • Biên bản có nội dung thông báo việc giải thể của doanh nghiệp.
 • Quyết định về việc giải thể (tuỳ vào từng loại hình doanh nghiệp mà quyết định này được thực hiện bởi chủ sở hữu, hội đồng thành viên hay hội đồng cổ đông).
 • Báo cáo của doanh nghiệp liên quan đến việc thanh lý tài sản. Kèm theo số nợ cùng với danh sách các chủ nợ mà doanh nghiệp đã thanh toán. Trong đó, doanh nghiệp cần hoàn trả hết tất cả các khoản nợ, bao gồm thuế và bảo hiểm xã hội, và khoản lương nợ người lao động.
 • Dấu mộc và giấy chứng nhận về mẫu dấu mộc của doanh nghiệp.
 • Văn bản chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản gốc.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Các bước thực hiện thủ tục giải thể công ty

Để hoàn thành việc giải thể công ty, chúng ta cần tiến hành các bước sau đây:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể

Doanh nghiệp cần thông qua quyết định liên quan đến việc giải thể. Quyết định này bao gồm các nội dung sau:

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp với tên và địa chỉ rõ ràng.
 • Lý do tiến hành giải thể công ty.
 • Thời gian và thủ tục thực hiện thanh lý hợp đồng. Kèm theo việc hoàn trả các khoản nợ của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thanh toán không quá 6 tháng tính từ ngày nhận quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng lao động của doanh nghiệp.
 • Thông tin người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, như họ tên và chữ ký.

Bước 2: Thông báo liên quan đến việc giải thể của doanh nghiệp

Sau khi thông qua quyết định giải thể, chúng ta cần tiến hành gởi thông báo giải thể đến:

 • Cơ quan đăng ký doanh nghiệp
 • Cơ quan thuế
 • và tất cả những người lao động của doanh nghiệp

Việc này được thực hiện trong  vòng 7 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể doanh nghiệp.

Trong trường hợp công ty chưa thanh toán được các trách nhiệm tài chính. Công ty cần phải gửi các phương án xử lý nợ cho các chủ nợ cùng với quyết định giải thể.

Bước 3: Tiến hành thanh lý các tài sản của doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần tổ chức thanh lý các tài sản bởi:

 • Chủ doanh nghiệp
 • Hội đồng thành viên của doanh nghiệp
 • Chủ sở hữu công ty
 • Hội đồng quản trị
 • Trừ khi điều lệ có quy định tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ cần thanh toán theo thứ tự như sau:

 • Khoản nợ đối với nhân viên. Cụ thể là lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi liên quan đến người lao động. Những điều này thực hiện theo hợp đồng lao động mà công ty đã ký kết.
 • Các khoản nợ liên quan đến thuế.
 • Các khoản nợ khác của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần hoàn trả xong các khoản chi phí giải thể và các khoản nợ. Phần còn lại sẽ tiến hành chia cho thành viên dựa trên tỷ lệ góp vốn hay cổ phần sở hữu.

dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói

Bước 4: Nộp hồ sơ tiến hành xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan

Doanh nghiệp không thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu thường không quan tâm đến việc này. Tuy vậy, dù đã có tham gia hoạt động hải quan hay không, doanh nghiệp vẫn cần xác nhận nghĩa vụ hải quan. Bằng cách gửi công văn tới Tổng Cục hải quan để xác nhận nghĩa vụ thuế hải quan trước khi giải thể.

Cơ quan hải quan sẽ gởi thông báo cho doanh nghiệp về tình trạng hồ sơ thuế hải quan. Việc này diễn ra trong 10 đến 15 ngày.

Bước 5: Tiến hành nộp hồ sơ đóng mã số thuế doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp cần gửi công văn giải thể doanh nghiệp lên cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Cùng với bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Sau đó, tiến hành gửi công văn đề nghị quyết toán thuế đối với doanh nghiệp.
 • Hoàn thành tất cả các loại thuế còn nợ của doanh nghiệp.
 • Thực hiện việc nộp phạt, nếu có.

Bước 6: Doanh nghiệp cần hoàn trả con dấu pháp nhân

Doanh nghiệp cần hoàn trả con dấu nếu sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp. Đồng thời, nộp giấy chứng nhận về việc đăng ký mẫu dấu mộc lại cho cơ quan Công an. Hoàn thành việc này, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận về việc thu hồi con dấu.

Nếu doanh nghiệp tự khắc con dấu theo quy định, không cần tiến hành thủ tục hoàn trả con dấu. Tuy vậy, doanh nghiệp sẽ không được phép sử dụng con dấu nữa.

Bước 7: Thực hiện việc nộp hồ sơ giải thể

Sau khi thực hiện các bước trên, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ xin giải thể. Việc này được thực hiện trong vòng 5 ngày tính từ ngày hoàn trả xong các khoản nợ. Hồ sơ xin giải thể công ty được nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Cơ quan này trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoạt động.

Bước 8: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Sau khi nộp hồ sơ giải thể đầy đủ và hợp pháp, doanh nghiệp sẽ nhận được quyết định giải thể. Bước cuối cùng cần thực hiện là cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Việc này tiến hành trong 5 ngày tính từ ngày nhận quyết định.

Doanh nghiệp thực hiện việc này bằng cách truy cập vào cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

các bước giải thể doanh nghiệp

Đăng ký dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Quang Minh

Bên cạnh việc thành lập công ty, Quang Minh hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành giải thể. Mặc dù không hoạt động kinh doanh nữa, công việc giải thể cần được thực hiện theo đúng quy định với nhiều thủ tục. Với việc đăng ký dịch vụ giải thể công ty tại Quang Minh, khách hàng sẽ được hỗ trợ:

 • Giải đáp các vấn đề pháp lý về hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp.
 • Giúp khách hàng chuẩn bị đầy đủ và chính xác bộ hồ sơ cần thiết.
 • Tư vấn những điều phát sinh xảy ra trong quá trình tiến hành thủ tục. Đồng thời, chúng tôi đưa ra các giải pháp xử lý hiệu quả cho khách hàng.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng liên quan.
 • Nhận kết quả thủ tục và trao tận tay đến cho khách hàng.

Như thế, trong bài viết này Quang Minh đã cung cấp hầu hết những nội dung chi tiết liên quan đến việc giải thể. Mong rằng bạn đã tìm thấy những thông tin hữu ích để tham khảo thực hiện.

Nếu bạn cần được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi. Với kinh nghiệm tư vấn pháp lý hơn 10 năm qua, Quang Minh cam kết hỗ trợ dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Thành lập Công ty Bình Phước – Quang Minh 
Địa chỉ: 26 Hà Huy Tập, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước
Email: [email protected]
Hotline: 0932 068 886
Website: https://thanhlapcongtybinhphuoc.com/